TV& VIDEO

lão nông

Hai lão nông tố giác hàng nghìn hồ sơ thương binh giả

Hai lão nông tố giác hàng nghìn hồ sơ thương binh giả

VTV.vn - Hai lão nông 80 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ gần 3.000 bộ hồ sơ thương binh giả, giúp giảm chi ngân sách Nhà nước mỗi năm gần 20 tỷ đồng.