TV& VIDEO

lập Ban quản lý An toàn thực phẩm

TP.HCM lập Ban quản lý An toàn thực phẩm

TP.HCM lập Ban quản lý An toàn thực phẩm

VTV.vn - Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình phương án thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm - cơ quan trực thuộc UBND thành phố để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ATTP.