TV& VIDEO

lập bảng

Công bố quy trình dán tem rượu nội

Công bố quy trình dán tem rượu nội

 Từ năm 2014, rượu sản xuất trong nước để tiêu thụ, lưu hành sẽ bị siết quản lý với yêu cầu bắt buộc phải dán tem.