TV& VIDEO

lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa

NATO lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

NATO lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

VTV.vn - Theo kế hoạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu xây dựng công trình chính yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa của tổ chức này tại Ba Lan từ mùa Xuân 2016.