TV& VIDEO

lập hiến

Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.