TV& VIDEO

lập hội

Dự thảo Luật về Hội nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh vụ lợi

Dự thảo Luật về Hội nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh vụ lợi

VTV.vn- Một số điều chỉnh, thay đổi trong dự thảo Luật về Hội nhằm đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí, tránh tình trạng vụ lợi trong việc thành lập, hoạt động Hội.