TV& VIDEO

lập lại trật tự

TT-Huế: 3.000 đoàn viên ra quân hưởng ứng tháng Thanh niên

TT-Huế: 3.000 đoàn viên ra quân hưởng ứng tháng Thanh niên

Ngày 1/3, Tỉnh đoàn TT Huế đã tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2014, với chủ đề “Tuổi trẻ TT Huế xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị".