TV& VIDEO

lặp lại

Dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp

Dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp

Đó là thông tin do đại diện Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đánh giá.