TV& VIDEO

lắp máy

Chặn dòng thủy điện Đồng Nai 2

Chặn dòng thủy điện Đồng Nai 2

 Sau 4 năm thi công, ngày 21/9, tại Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam đã tổ chức ngăn sông thủy điện Đồng Nai 2, chính thức tích nước cho công trình thủy điện này.