TV& VIDEO

lập phương án

Hà Nội chuẩn bị di dân khỏi nhà cổ, biệt thự cũ

Hà Nội chuẩn bị di dân khỏi nhà cổ, biệt thự cũ

 Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp thực hiện cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954.