TV& VIDEO

lập quốc

Ukraine thành lập ủy ban giải quyết khủng hoảng

Ukraine thành lập ủy ban giải quyết khủng hoảng

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã chỉ thị thành lập một ủy ban đặc biệt để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang gia tăng ở nước này.