TV& VIDEO

Lập Thạch

Cháu Hoàng Thành Công mắc bệnh tim bẩm sinh mong được trợ giúp

Cháu Hoàng Thành Công mắc bệnh tim bẩm sinh mong được trợ giúp

Cháu Công bị mắc bệnh tim trong điều kiện gia đình rất khó khăn, hiện tại cháu đang rất cần nhận được sự trợ giúp.