TV& VIDEO

lập thành

Công bố thành lập thành phố Tây Ninh

Công bố thành lập thành phố Tây Ninh

Vào 17h30 ngày 14/2, UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thành phố Tây Ninh.