TV& VIDEO

lập thể

Nhà báo Vũ Công Lập: "Thể thao người khuyết tật luôn để lại cho chúng ta nhiều bài học"

Nhà báo Vũ Công Lập: "Thể thao người khuyết tật luôn để lại cho chúng ta nhiều bài học"

Cùng VTV Online tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của thể thao người khuyết tật với sự phát triển chung của nền thể thao nước nhà qua cuộc trao đổi với nhà báo Vũ Công Lập.