TV& VIDEO

Larry Page

Sáng tạo - Cốt lõi thành công của Google

Sáng tạo - Cốt lõi thành công của Google

 Một ý tưởng công nghệ đột phá, một môi trường phát triển tốt cùng với sự đầu tư mạo hiểm và chiến lược kinh doanh, truyền thông đúng đắn có thể sẽ cho ra đời một sản phẩm mang tính cách mạng…