TV& VIDEO

lật tàu sông Hàn

Vụ chìm tàu trên sông Hàn ảnh hưởng đến du lịch đường sông Đà Nẵng

Vụ chìm tàu trên sông Hàn ảnh hưởng đến du lịch đường sông Đà Nẵng

VTV.vn - Vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn đang có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động du lịch đường sông của thành phố Đà Nẵng.