TV& VIDEO

lâu đời

Khởi động cuộc thi viết về Peru tại Việt Nam

Khởi động cuộc thi viết về Peru tại Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh Peru 28/7, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam đã khởi động cuộc thi viết về Peru với tên gọi "Ngày Quốc khánh Peru".