TV& VIDEO

lấy để

Trà chanh, trà đá, nhân trần... nhiễm khuẩn Ecoli

Trà chanh, trà đá, nhân trần... nhiễm khuẩn Ecoli

Kết quả kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm và Hợp chuẩn, Viện Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa công bố, cho biết 90% mẫu nước giải khát đường phố Hà Nội nhiễm khuẩn Ecoli.