TV& VIDEO

lây mã độc

Chiêu lây mã độc đánh cắp dữ liệu qua thư điện tử nội bộ

Chiêu lây mã độc đánh cắp dữ liệu qua thư điện tử nội bộ

VTV.vn - Chiêu thức mới của tin tặc là giả mạo một địa chỉ điện tử có đuôi @tencongty.com.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến các người dùng trong công ty đó.