TV& VIDEO

lấy nhau

Trầm cảm sau kết hôn Một nghịch lý?

Trầm cảm sau kết hôn Một nghịch lý?

 Từ trước đến nay, trong các y văn thường hay nói đến hiện tượng trầm cảm sau sinh, sau ly hôn, sau đổ vỡ trong công việc… Hầu như người ta ít khi nói đến hiện tượng trầm cảm sau kết hôn bởi lẽ nghe có vẻ rất nghịch lý