TV& VIDEO

lay ơn

Rau, hoa Đà Lạt rớt giá

Rau, hoa Đà Lạt rớt giá

Thị trường rau hoa Đà Lạt tiếp tục ứ đọng, rớt giá thê thảm do hoa nở muộn sau Tết chiếm gần 40%.