TV& VIDEO

lấy vợ sớm

Bạn nên làm gì khi thiếu đồng điệu trong hôn nhân?

Bạn nên làm gì khi thiếu đồng điệu trong hôn nhân?

VTV.vn - Những cuộc tranh luận, xung đột và cãi vã có vẻ luôn xuất hiện trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Và để giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả, bạn cần có kỹ năng mềm.