TV& VIDEO

lấy xuống

An Giang: Nguy hại việc dùng phụ gia nấu đường thốt nốt

An Giang: Nguy hại việc dùng phụ gia nấu đường thốt nốt

 Mỗi tháng, người dân tỉnh An Giang bán ra hàng trăm tấn đường thốt nốt. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số cơ sở chạy theo lợi nhuận đã sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất loại đường nay.