Lê Đăng Doanh

Công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013

Công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013

Gồm 7 chương và 2 phụ lục, Báo cáo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 tiếp tục khẳng định, ổn định vĩ mô luôn là tiền đề cho các chính sách căn bản khác.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive