Lễ gắn biển công trình

Giao diện thử nghiệm VTVLive