TV& VIDEO

Lê Hoàng Quân

Gala xúc tiến đầu tư vào TP.HCM tại thành phố Brussels

Gala xúc tiến đầu tư vào TP.HCM tại thành phố Brussels

Ngày 28/6, tại thành phố Brussels, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã phối hợp với Hội Liên minh Bỉ - Việt tổ chức Gala xúc tiến đầu tư vào TP.HCM.