lễ hội đầu năm

Bộ Tài chính: Không sử dụng vốn ODA để mua sắm ô tô

Bộ Tài chính: Không sử dụng vốn ODA để mua sắm ô tô

VTV.vn - Đó là nội dung trong văn bản mới ban hành của Bộ Tài chính về việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018.