TV& VIDEO

lễ hội Eid al-Fitr

Bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

Bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

VTV.vn - Khoảng 1,6 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới, chiếm gần 1/5 dân số thế giới đã bắt đầu tháng lễ Ramadan - một trong những nghi lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo.