TV& VIDEO

lễ hội mùa Hè

Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Nhật Bản

Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Nhật Bản

VTV.vn - Lễ hội Nabuta, còn gọi là lễ hội đèn lồng khổng lồ, là một sự kiện đặc biệt tại Nhật Bản.