TV& VIDEO

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

200.000 khách tham quan Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

200.000 khách tham quan Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

VTV.vn - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản là cơ hội để người dân hai nước xích lại gần nhau hơn thông qua văn hóa, ẩm thực.