TV& VIDEO

Lễ khai mạc Olympic RIo 2016

Sao tennis nổi bật trong lễ khai mạc Olympic  Rio 2016

Sao tennis nổi bật trong lễ khai mạc Olympic Rio 2016

VTV.vn - Nhiều ngôi sao của làng banh nỉ thế giới đã được chọn ở vị trí vô cùng vinh dự là cầm cờ cho đoàn thể thao nước mình ở lễ khai mạc Olympic Rio 2016.