TV& VIDEO

lễ khao lề thế lính lính Hoàng Sa

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Huyện đảo Lý Sơn tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Sáng 4/4, UBND xã An Hải cùng các tộc họ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.