TV& VIDEO

Lê Lai

Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm vụ cháy đền Lê Lai

Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm vụ cháy đền Lê Lai

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo xử lý, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn di tích Đền Trung Túc Vương Lê Lai.