TV& VIDEO

lẽ phải

Ngư dân các tộc họ Lý Sơn can trường bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân các tộc họ Lý Sơn can trường bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân các tộc họ Lý Sơn bám biển không chỉ vì cuộc mưu sinh mà còn là sự tiếp nối nghề đi biển, quyết tâm bảo vệ ngư trường truyền thống mà cha, ông để lại.