TV& VIDEO

lễ Phật

Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt

Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt

VTV.vn - Hòa vào dòng người hành lễ, chứng kiến cảnh thi nhau khấn vái, tấu sớ, mong Phật chứng giám... mới thấy văn hóa đi chùa khác lạ của người Việt.