TV& VIDEO

lệ phí tuyển sinh

Phí dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ 30.000 đồng/hồ sơ

Phí dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ 30.000 đồng/hồ sơ

(VTV.vn) - Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí dự thi, dự tuyển từ 30.000 đồng/hồ sơ.