TV& VIDEO

lẽ sống

Ngọt ngào làn điệu Páo dung

Ngọt ngào làn điệu Páo dung

 Hát Páo dung là lối hát dân ca có từ lâu đời của người Dao. Thông qua hát Páo dung, người Dao gửi gắm tâm tư tình cảm, ước nguyện của mình về một cuộc sống tốt đẹp hơn.