lễ tế

Festival Huế 2014: Linh thiêng lễ tế đàn Nam Giao

Festival Huế 2014: Linh thiêng lễ tế đàn Nam Giao

Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, lễ Tế Giao đã long trọng diễn ra tại đàn Nam Giao, thành phố Huế.