Lê Thanh Thúy

VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Lê Thanh Thúy và trải nghiệm trong vai trò mới

VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017: Lê Thanh Thúy và trải nghiệm trong vai trò mới

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV lắng nghe trải nghiệm của Lê Thanh Thúy trong vai trò mới khi tham dự VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.