TV& VIDEO

lễ thức

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện tại Hà Nội

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện tại Hà Nội

Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH-TT&DL vừa cho biết: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tái hiện trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam.