TV& VIDEO

lễ tuyên thệ

Lời tuyên thệ và quyết tâm hành động!

Lời tuyên thệ và quyết tâm hành động!

VTV.vn - Dấu ấn đáng nhớ trong công tác nhân sự những ngày qua là những người được bầu vào các chức danh đứng đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp tuyên thệ trước QH.