TV& VIDEO

Lê Việt Quốc

Lê Việt Quốc - Kỹ sư Việt khởi nghiệp thành công tại Google

Lê Việt Quốc - Kỹ sư Việt khởi nghiệp thành công tại Google

VTV.vn - Kỹ sư Lê Việt Quốc là một người Việt trẻ đặc biệt thành công trên thế giới, hiện đang là kỹ sư phần mềm tại hãng Goolge.