TV& VIDEO

Lê Vĩnh Tân

Phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt

Phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt

VTV.vn - Ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới ra mắt, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã nêu rõ những thách thức đặt ra và chương trình hành động của lĩnh vực mình phụ trách.