TV& VIDEO

Legend

Cuộc đời “xuống đáy vực” của diễn viên đóng vai phản diện

Cuộc đời “xuống đáy vực” của diễn viên đóng vai phản diện

VTV.vn - Để đóng vai phản diện một cách thuyết phục, nhiều khi người diễn viên đã phải trải qua những tăm tối trong cuộc đời thật của chính mình.