TV& VIDEO

lên đời

Nguyên Khang - “Nhân tố thứ ba”

Nguyên Khang - “Nhân tố thứ ba”

Có thể nói, năm 2013, vị trí MC của các chương trình giải trí trên truyền hình, các sự kiện của làng showbiz được chia sẻ bởi bộ ba Phan Anh – Trấn Thành và Nguyên Khang. Trong “thế chân kiềng” đó, Nguyên Khang tự biết mình còn “non” về cơ hội nhưng mọi việc đâu phải không thể thay đổi.