TV& VIDEO

len lỏi

Gà nghi thải loại vẫn len lỏi vào chợ Hà Nội

Gà nghi thải loại vẫn len lỏi vào chợ Hà Nội

Một số chợ Hà Nội hiện đang xuất hiện một loại gà thịt sẵn được quảng cáo là gà ta nhưng có giá chỉ 100.000 đồng/kg, rẻ hơn bình thường đến 60.000 đồng.