TV& VIDEO

lên mạnh

Sao Mai 2013, CK xếp hạng và trao giải: Danh sách 12 thí sinh

Sao Mai 2013, CK xếp hạng và trao giải: Danh sách 12 thí sinh

 4 ô trống cuối cùng trong danh sách 12 thí sinh của đêm CK xếp hạng và trao giải đã được điền đầy đủ. Sao Mai 2013 đang đi đến chặng cuối của cuộc hành trình năm thứ 9.