TV& VIDEO

lên ngôi

V-League dần hạ màn

V-League dần hạ màn

Khi World Cup 2014 đang dần khép lại, cũng là thời điểm V-League bước vào chặng nước rút. Nhưng cuộc đua V-League không khó lường như World Cup khi chức vô địch dường như vẫn là chuyện riêng của bầu Hiển.