TV& VIDEO

Lệnh cấm vận của EU

Lệnh cấm vận của EU với Nga khiến Italy thiệt gần 4 tỉ Euro

Lệnh cấm vận của EU với Nga khiến Italy thiệt gần 4 tỉ Euro

VTV.vn - Theo thống kê ước tính của Cgia - Hiệp hội doanh nghiệp thủ công vừa và nhỏ Italy, cuộc cấm vận chống Nga của EU đã gây thiệt hại cho Italy ít nhất 3,6 tỉ Euro.