TV& VIDEO

lệnh cấm xuất khẩu dầu

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu

VTV.vn - Ngày 19/12, chính quyền Mỹ đã quyết định bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô kéo dài suốt 4 thập kỷ qua.